Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)Russian (CIS)Svenska (Sverige)
  • slide1.jpg
  • slide2_1.jpg
Hem Eurowind gruppen Förnybar energi
Förnybar energi

Vi förbereder och genomför investeringsprojekt förenade med vindkraftverk. Eurowinds huvuduppgift och mål inom segment för förnybar energi är att bygga och driva vindkraftverk, det vill säga att tillverka säker och miljövänlig el.

Berikade med erfarenheter från verksamheten i Polen kan vi nu erbjuda våra partners hög grad av effektivitet och professionalism som behövs för att klara samtliga hinder och krav som framgår ur polsk och europeisk lagstiftning.

Tre vindkraftverksprojekt har blivit Eurowinds stora framgång. Under perioden 2005 - 2007 byggde vi först Lisewo 1 och sedan Lisewo 2 av sammanlagd installerad effekt på 10,8 MW. Nu sattes också i drift Łebcz vindkraftverksom byggdes i juli 2007 och som har en effekt på 3,2 MW. Tack vare lång erfarenhet i ledningsgruppen och hög kompetens hos medarbetare utvecklar vi för närvarande flera projekt med en effekt på drygt 900 MW.

Vi har även erfarenhet avseende biogas projekt som har fått byggtillstånd. Våra intressen inom förnybarenergi går långt och vi har även vissa ambitioner avseende solkraftverk.

 

Wartość wytworzonej czystej energii
z odnawialnych źródeł Eurowind.

Ta liczba ciągle rośnie

Sportbase