Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)Russian (CIS)Svenska (Sverige)
  • slide1.jpg
  • slide2_1.jpg
Hem Eurowind gruppen Eurowind team
Styrelse

The Eurowind är ett dynamiskt och harmoniskt team med en trevlig stämning i och utanför arbetet. Vår ledningsgrupp har byggt upp sin trovärdighet på professionell erfarenhet, effektivitet och företagsvärderingar. Vi kan därför aktivt påverka vår omgivning och förändra den. Genom konsekvent arbete verkställs strategiska mål i att utveckla projekt som baseras på förnybara energikällor.

Krzysztof RutteKrzysztof Rutte, Styrelseordförande i Eurowind Holding SA, styrelseledamot i dotterbolag, har omfattande erfarenhet i bolagsledning. Hans första arbete efter studierna var som ingenjör på Polska elnätverksbolaget och sedan gick han över till IT branschen där han arbetade för Computerland S.A. 1999 blev han styrelseviceordförande för Computerland. Han skapade nya affärsområden för bolaget - bl.a. den allmännyttiga sektorn. Under 4 år i rad blev hans team arbetande för industrisektorn utnämnt som ledande i sin kategori. Han fördjupade sina erfarenheter med studier, bl.a. på Harvard Business School eller The Wharton School (University of Pennsylvania) eller genom att också vara verksam som ledamot i kontrollrådet i åtskilliga bolag.

Sedan 2000 har han varit verksam i branschen för förnybar energi, först som investerare, och sedan 2005 har han varit direkt involverat i Eurowinds operativa verksamhet. Han har aktivt bidragit till Lisewo och Łebcz projekt (totalt 21 turbiner, effekt 14MW). Krzysztof Rutte är utbildad elingenjör efter avslutade studier vid Warszawas tekniska universitet.

Boguslaw WalinskiBogusław Waliński
, Styrelseviceordförande i Eurowind Holding SA, styrelseledamot i dotterbolag, är en av pionjärer i vindenergi i Polen. Han har förvärvat värdefull erfarenhet inom vindkraftsindustrin som aktieägare och ordförande i kontrollrådet för Windvest Poland sp. z o.o., dvs. det bolag som var först att genomföra det första kommersiella vindparkprojektet i Polen i Lisewo, samt flera andra projekt i branschen.

Under 1996 - 1999 bedrev Waliński sin egen konsultfirma där han sysslade med miljöfrågor. Han samarbetade med en expertgrupp som utnämndes av polska parlamentet för miljö- och energifrågor där han gav många föreläsningar under konferenser och affärsmöten. Under 2000-2008 var han direkt involverad i utvecklingen av Eurowind gruppen som styrelseordförande för Eurowind Services. Han har aktivt bidragit till Lisewo och Łebcz projekten (totalt 21 turbiner, effekt 14MW). Bogusław Waliński är utbildad historiker.

 

Magnus_RosenbckMagnus Rosenbäck, ordförande för kontrollrådet i Eurowind Holding SA, har omfattande kunskap och erfarenhet inom europeisk vindenergi. 1995 bildade han Eurowind, ett energiföretag som äger och svarar för drift av vindparker i många europeiska länder.


Under 2000 - 2007 startade han Lillgrund projektet (ett av världen största off-shore projekt med en effekt på 110 MW), som sedan förvärvades av Vattenfall. Under 2003 – 2008 utvecklade han projekt i Frankrike, Italien, Norra Afrika och Brasilien som Rose Capital SA - huvuddelägare i Eurowind gruppen i Polen.

 
Sportbase