Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)Russian (CIS)Svenska (Sverige)
  • slide1.jpg
  • slide2_1.jpg
Hem Eurowind gruppen Vem är vi?
Vem är vi?

Eurowind är en symbol för banbrytande erfarenheter inom vindenergi på den polska marknaden av förnybar energi.

Eurowind bedriver nya projekt inom vindenergi och energi från biogas. Energin från våra projekt går direkt till Polens energisystem. Vi planerar även nya projekt inom solenergi.

Vår verksamhet omfattar alla etapper av affärsprocessen, från installation av mätningsmaster och vindanalys, genom planering och förberedande arbeten, projektering och finansiella lösningar, byggarbeten, förvaltning av vindkraftsparker fram till energihandel.

Vi bedriver verksamheten genom våra dotterbolag som har specialkompetenser inom de olika delarna i processen.

I företagets historia har de viktigaste projekten varit ett komplett genomförande av vindkraftverk Lisewo 1, Lisewo 2 och vindkraftverket i Łebcz.

Eurowind innebär pålitlighet, effektivt tillvaratagande av möjligheter samt stabilitet och innovativt tänkande. Tack vare dessa egenskaper kan vi klara vardagliga utmaningar och skapa värden som är betydelsefulla för framtida generationer.

 
Sportbase